top of page

Coaching &
motiverande samtal

Är du på rätt spår och vilka är dina mål…?

Coaching hjälper dig till en god mental hälsa!

Arbeta med
tydliga mål

Coaching innebär att arbeta med ­tydliga mål både när det gäller privat- och/eller i yrkeslivet. Coaching är inte ett sätt att ”reparera” icke fungerande människor, utan ett sätt att ta fram det bästa hos var och en. 

 

Coaching innebär att lära människan hålla målet i fokus även när omvärlden, eller inre stress och ångest, gör allt för att få henne ur kurs. Coaching har som syfte att frigöra din potential genom att få dig medveten om din existerande kunskap, dina värderingar, motivation, mål och knyta ihop detta till en handlingsplan.

 

Du får hjälp med att definiera var du befinner dig just nu och vilka dina ­specifika mål är. Utifrån det definierar vi vilka hinder du upplever och skapar en tydlig handlingsplan. En coach utvecklar alltså inte människor utan ”utrustar” dem så att de blir bättre på att utveckla sig själva till en god mental hälsa.

För dig som vill arbeta på egen hand finns coachfilmen "Viljan" som är speciellt bra för dig som behöver extra stöttning för att nå dina mål och drömmar. Läs mer här.

"Du kan tro att du kan och du kan tro att du INTE kan.
I bägge fallen har du rätt"

/Henry Ford

Bladknopp.jpg

Det här skulle vi kunna arbeta med:

– Identifiera din nuvarande livssituation när det gäller de 

områden du vill förändra t. ex:

     – studie/arbetssituation

     – byte av yrke eller arbetsplats

     – nå idealvikten

     – nå tränings- och tävlingsmål

     – stressa mindre

 

– Ta reda på vad du vill just nu och i framtiden både på

det privata och det yrkesmässiga planet

 

– Öka tydligheten gentemot dig själv och andra

 

– Lära känna dina gränser och träna på att sätta gränser

 

– Förmågan att säga Nej och att säga Ja

 

– Skapa en handlingsplan för att nå dina korta- 

och långsiktiga mål

 

– Hitta modet att våga göra de förändringar som krävs

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI - Motivational interviewing) har tillämpats i Sverige de senaste tio åren. Metoden används bl.a. inom psykoterapi, behandling och rehabilitering. Den används även inom coaching samt karriärutveckling. MI-samtal innebär att noggrant och omsorgsfullt, med respekt för individens självstyre, använda lyssnandeteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier så att de hjälper personen att sätta igång, genomföra och upprätthålla en förändring i attityd eller beteende.

 

MI går inte ut på att manipulera eller kontrollera, utan betonar individens förmåga att välja, samarbeta, fatta egna beslut och utveckla de egna förmågorna.

"I'm not telling you it is going to be easy,
I'm telling you it's going to be worth it"

/Okänd

bottom of page