top of page

Att vilja och våga vara människa i mötet

I dagens samhälle har vi under lång tid inte prioriterat tiden att ha stressfria dialoger där det finns utrymme för intonation, äkta lyssnande, nyfikenhet och mod att släppa sin egen föreställning om små och stora ting. Tid är en bristvara i dag, och jag tror inte att vi är medvetna om vilka allvarliga följder det får i samtal med andra då vi inte tar oss tid att lyssna på svaret när vi frågar något, eller när vi i stället för att uppskatta en ovanlig och utmanande idé blir irriterade för att vi upplever att det blir ett hinder på vägen. 

Terapistugan
och naturen 

Jag väljer ofta att bjuda in klienter för samtalsterapi, parterapi och familjerådgivning i min stuga på landet, där jag har en terapilokal. De behöver ta sig igenom ett myller av grusvägar med gropar och gräs i mitten, en mycket tvivelaktig bro, en flock med gutefår som högljutt bräker när de parkerar. När de sedan kommer ut möts de ofta av Henke, vår hund med mycket korta ben och stora öron. Det är svårt att hålla kvar ilska, förtvivlan och sorg när naturen och djuren välkomnar dem. 

För de allra flesta är det utmanande att prata om det som känns svårt och obegripligt, men med naturens hjälp blir det lättare.

Stugan 3.jpg

Hoppfullhet och
den nya vägen

Redan under det första mötet lägger jag stor vikt vid och tid på att be klienterna definiera hur de vill att det ska se ut i deras liv när vi är klara med våra samtal, hur de vill att den nya vägen ser ut. Vi är generellt ovana vid att sätta ord på våra drömmar både för oss själva och i relationer med andra, till exempel på arbetet. På ett lekfullt sätt vill jag hjälpa dem att formulera ett nytt perspektiv.

 

Jag brukar säga att de ska ha fokus på tre ord
– önskelista, tomte och julafton – när de tänker på framtiden. Våra inre bilder och målsättningar är viktiga när vi ska ta oss framåt i livet. 

IMG_6941.jpg

Humor och glädje

Vad är det som gör att det är så viktigt att ha med humor och glädje i rummet? Min upplevelse är att det hjälper till att öka kontakten mellan oss, men också att det hjälper oss nå ett högre perspektiv, som i sin tur hjälper oss få lite distans till smärtan. Ibland är det nödvändigt med distansen, eftersom den får oss se vad det egentligen handlar om.

IMG_6942.jpg

Texterna ovan är delvis tagna ur boken Läkande Samtal av Karin Dahlberg.

Detta kapitel är författat av mig, Helene Wennerlund

Utkommer på Liber förlag 2020.

bottom of page