top of page

Hypnosterapi

När vi saktar ner vårt tempo öppnar vi upp för så mycket mer i vår hjärna, kropp och själ. Slow-talk är ett samtal med ditt undermedvetna i ett mentalt avslappnat tillstånd, där vi skapar möjlighet för att släppa taget om det som håller dig tillbaka och öppna upp för nya vägar, beteenden och tankesätt. Du är helt fokuserad på dig själv, vilket skapar större förståelse och möjlighet att navigera i din ”inre värld”.

Vårt undermedvetna

I våra dagliga aktiviteter styrs vi mestadels av vårt under-medvetna. Allt vi har upplevt i livet finns lagrat i det undermedvetna. Vissa händelser, kunskaper, känslor och minnen är mer tillgängliga för oss än andra, men genom att vi saktar ner tempot i vårt samtal så har vi möjlighet att även komma i kontakt med det som ligger djupare inom oss.

 

Anledningen till att vi ibland behöver undersöka på en djupare nivå är för att det undermedvetna sinnet skapar strategier som är baserade på vår historia; positiva och negativa händelser, känslor och upplevelser. 

 

Jag möter många som just sitter fast i sina gamla mönster och som upplever det, i stort sett omöjligt att förstå varför de gör som de gör, eller inte kan förändra ett destruktivt beteende eller tankesätt.

Genom Slow-talk finns möjligheten att förändra, ”koda om”, skapa ett annat ”mindset” så du har möjlighet att verkligen leva det livet som du önskar. Tänk att få möjlighet att känna din ursprungliga livskraft igen!

Skog.jpg
Hur_går_det_till.jpg

Hur går det till?

Vi börjar med att identifiera hur du upplever din verklighet just nu och vad det är som du vill ha hjälp med. Vi arbetar också med att ta fram din drömvision. Vi behöver ha tydliga och aktiva drömmar i livet för att tydliggöra för vårt undermedvetna vart vi är på väg. Vi samtalar även om relationerna och strukturen i din grundfamilj. Vi hjälps åt för att hitta vart och när ditt ”trassel” uppstod.

Sedan får du möjlighet att under avslappnande former börja öppna upp för dina sinnen genom min guidade meditation och djupare avslappning för att hjälpa dig komma till det drömtillstånd där du har tillgång till din kreativitet, minnen, och insikter.

 

Slow-talk är ett komplement till samtalsterapin och när du känner dig redo för att lära känna dig själv på djupet så bokar vi ett Slow-talk tillfälle (90 min).

Tekniker

Jag använder mig av hypnoterapi, hypnos och av aktivering av vissa punkter på ditt huvud för att öppna upp för mesta möjliga potential. När du får hjälp att öppna upp, så möjliggör du för livsenergin och kreativiteten att komma fram. Din kraft och potential kommer ta större plats i dig och du har möjlighet att se på din situation på ett annat sätt.

Hypnoterpi

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi hamnar i flera gånger varje dag. Den mest välbekanta hypnos upplevelsen är den som infinner sig när du är på väg att somna in. Ett behagligt och drömlikt tillstånd där du är närvarande med dig själv utan några störande tankar. Du är både vaken, djupt avslappnad, medveten och fullständigt närvarande. 

 

All hypnos är egentligen självhypnos d.v.s. du är helt med dina egna upplevelser. I Slow-talk använder vi självhypnos för att skapa närvaro med dig själv, öka medvetenheten och förståelsen för dig själv och hjälp med att släppa vissa mönster och blockeringar. Genom självhypnos i Slow-talk ges möjligheten att ”starta om” så att du kan öppna upp för det som gör dig levande.

 

För vissa personer kommer ”skiftet” efter ett Slow-talk- där livsenergierna får mer plats, i stort sett med en gång. För andra tar det längre tid och resultatet smyger sig på. Det finns inga rätt och fel. 

 

När vi jobbar tillsammans finns ingen prestation, utan se det mer som ett nyfiket utforskande. Du är fullt medveten hela tiden och vårt samarbete baseras på respekt och trygghet. 

 

Jag följer NGH’s etiska regler och riktlinjer.

Rummet 2.jpg
bottom of page