top of page

Företag

Let's Talk coachar företag till nya mål.

Coaching &
Mental friskvård

Let's Talk erbjuder skräddarsydd coaching och Mental Friskvård för ditt företag baserad på;

– Chefshandledning

– Mental träning, visualisering och målfokusering

– Stresshantering

– Kommunikation och konflikthantering

– Coaching och motiverande samtal

– Föreläsningar

– Workshops

Strån.jpg

"A successful team is a group of many hands and one mind."

/Bill Bethel

kaffe3.jpg

Arbetsmiljöverket

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö finner man bl.a. följande råd till arbetsgivaren:

 

”Arbetsgivaren bör ha en tydlig strategi för arbetet med

att uppnå målen. Grundläggande för ett framgångsrikt arbete mot målen är att de är förankrade i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen. Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet. En arbetsmiljöpolicy ska finnas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Målen bör ta sin grund i och vara förenliga med denna.”

Syftet med mental friskvård

Med mental styrketräning kan man öka sin stresstålighet och det kan ha stor påverkan hur man mår och hur man väljer att tackla vardagslivets utmaningar. 

 

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

 

Den kanske viktigaste effekten av mental hälsa är att man blir bättre på att ta vara på möjligheter. Det är faktiskt en viktigare förmåga än att vara bra på att undvika risker.

 

God hälsa förutsätter att man ofta tar i, anstränger sig, utsätter både kroppen och själen för belastningar. Ett gott liv, är inte ett liv som saknar utmaningar, utan ett liv med utmaningar som matchar kroppen och själens behov och förutsättningar.

Strån2.jpg

"We cannot become what we want by remaining what we are."

/Max Depree

bottom of page