top of page

Mental träning

Mental träning är en viktig del av livet. Hur vi med hjälp av visualiering och målbilder tar oss utanför komfortzonen. Det är viktigt att medvetandegöra hur känslor, tankar och handlingar påverkar varandra, och hur denna process styr vårt välbefinnande och livskvalité. Mental träning är att övervinna sin största motståndare: sig själv! Det är i stort sett alltid dina egna ”påhittade” begränsningar som hindrar dig att nå höga höjder i livet.

 

Mental träning används alltid inom elitidrotten, men den är lika viktig för helt vanliga vuxna, tonåringar och barn. För mig är den ett oväderligt instrument både i enskild terapi och i parterapi när vi behöver träna på ett annat förhållningssätt i livet, på arbetsplatsen, till vår partner, eller till våra barn

"Om du inte vet vart du ska,
hur kan du då förvänta dig att komma dit?"

/Okänd

Insta 1.PNG
Vinst.jpg

Mental träning är processer och övningar som:

– hjälper oss få kontroll över de mentala processer som

styr vårt dagliga liv och påverkar vår kropp och våra

sinnen på ett positivt och målinriktat sätt. 

– förändrar tankesätt och attityder och därigenom

visar på möjligheter och inre styrkor.

– stimulerar utvecklandet av vår framtidstro

– ger verktyg till att förbättra vårt liv

 

Barn/Ungdomar och mental träning;

I ett samarbete med ledare och föräldrar i ett ungdomslag i BHC under hösten 2015 hade jag förmånen att introducera mental träning för ett lag med 14-åringar.

 

De var ett gäng frustrerade killar, tränare och föräldrar som inte kunde förstå varför de inte kunde spela lika bra på matcherna som de gjorde under träningspassen.

 

Idrott innehåller så många känslor och mitt jobb handlade om att medvetandegöra hur dessa känslor påverkar tankar och beteenden. När vi var färdiga så hade killarna tagit sig från en 16:e plats i serien till en 3:e plats.

 

Om de unga idrottarna känner att det finns utrymme för utveckling både fysiskt och mentalt så får de ett bättre självförtroende. De lärde sig att styra sina känslor mot det som är positivt och kan efter det prestera under press.

 

Den mentala träningen kan med fördel introduceras tidigt för barn som idrottar. De lär sig på ett självklart sätt att tänka och se på prestationer. Den mentala träningen blir en del av deras liv både i den fysiska träningen och i skolan.

bottom of page