top of page

Psykosyntes – en psykologi med själ

För ca hundra år sedan lade den italienske läkaren Roberto Assagioli grunden till Psykosyntesen. För att få fram den optimala balansen mellan kropp och själ, så skapade han en terapiform baserad på tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys, medicin, filosofi, religion och modern vetenskap. Allt detta för att få fram ett dynamiskt och verksamt sätt att arbeta med människor.

 

Han menade att psykisk smärta - ångest, depression och andra störningar som han såg hos sina patienter - inte alltid var något ”sjukt”, utan ibland ett försök att finna mening och innehåll i livet, kanske också andliga värden.

 

Dr. Roberto Assagioli ville att psykologi skulle vara praktisk. Den skall inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör utan också verkligen hjälpa oss att leva bättre. 

 

Samtalsterapi är ett sätt att öka självkännedom och skapa nya insikter om dig själv. Om du är nyfiken på dig själv, vill ta ansvar för ditt liv och komma i kontakt med din vilja så är Psykosyntes terapi rätt för dig.

 

Det unika med Psykosyntes terapin är att den sätter din helhet i fokus och arbetar för att hitta din optimala balans där kropp, själ, känslor och intellekt står i nära samarbete med varandra. Hur detta samspel fungerar spelar stor roll för hur du mår både psykiskt och fysiskt.

Fjäril.jpg
IMG_0689_Webb_grey.jpg

Psykosyntesen består av vissa delar som gör terapiformen unik bl.a.

 

Fokus på din potential. Den fokuserar på det friska i 

dig. Istället för att se de svårigheter som du möter och 

har mött i ditt liv som är begränsande, så ser 

psyokosyntesen det som är din utvecklingspotential. I 

varje problem finns en möjlighet till personlig utveckling. 

Genom att anta de utmaningar som livet erbjuder 

och genom att få stöd och hjälp under resans gång, 

utvecklas vi som individer och kommer närmare de 

önskningar och mål vi har i livet.

 

Fokus på din vilja. För att kunna leva ett gott liv som känns meningsfullt krävs det att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja. Psykosyntesen leder dig i riktning mot din egen vilja och erbjuder dig metoder att finna meningen och syftet med ditt liv

 

Fokus på att förstå varför du beter dig som du gör och hur du kan förvandla dina nya insikter till praktiskt handlande. Psykosyntesen lär dig att själv bättre upptäcka och förstå dina behov och skapa en handlingsplan för livet.

bottom of page