top of page

Samtalsterapi

Ibland blir inte livet som man tänkt sig och det kan skapa en viss osäkerhet eller känsla av misslyckande. Många lever med föreställningen att man måste vara ”sjuk” eller ha väldigt stora problem för att gå i samtalsterapi - men så är det inte.

 

Samtalsterapi handlar till stor del om möjligheten att få lov att ta reda på vem du är och vad det är som hindrar dig från att leva ut din fulla potential. Många av de människor jag möter och har mött som terapeut har haft större eller mindre problem som hindrar dem i det dagliga livet.

För dig som vill arbeta på egen hand finns möjlighet till samtalsterapi online i form av inspelade terapifilmer.
Läs mer här.

"Det finns i skogen en oväntad glänta,
som bara kan hittas av den som gått vilse"

/Thomas Tranströmer

Vatten.jpg
Skog2.jpg

Vanliga ämnen i terapirummet

– Saknar livsglädjen

– Sitter fast i mönster som du inte förmår bryta

– Problem i olika relationer med t.ex. livspartner, föräldrar,

– barn och vänner

– Avsaknad av nära relationer

– Att inte våga stå upp för dig själv och det du tror på 

– Låg självkänsla. Tankar och känslor som du har om dig själv

– Dåligt självförtroende. Tankar och känslor som du har om 

dina olika förmågor i livet

– Problem på jobbet med arbetskamrater eller chefen

– Meningen med ditt liv?

– Vilka av dina styrkor och potentialer ligger dolda för dig?

– Att leva med en känsla av att du ”överlever” istället för 

att du ”lever livet”

– Svårt med närhet i relationer

– Känsla av nedstämdhet

– Känslan av att alltid vara stressad 

– Svårighet att sätta dina gränser

– Att aldrig känna dig nöjd med dina egna prestationer

– Svårt att uttrycka behov och känslor

– Uppvuxen i familj med missbruksproblematik

– Uppvuxen i familj med depression och psykisk sjukdom

– Sorg efter dödsfall

bottom of page