top of page

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI - Motivational interviewing) har tillämpats i Sverige de senaste tio åren. Metoden används bl.a. inom psykoterapi, behandling och rehabilitering. Den används även inom coaching samt karriärutveckling. MI-samtal innebär att noggrant och omsorgsfullt, med respekt för individens självstyre, använda lyssnandeteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier så att de hjälper personen att sätta igång, genomföra och upprätthålla en förändring i attityd eller beteende.

 

MI går inte ut på att manipulera eller kontrollera, utan betonar individens förmåga att välja, samarbeta, fatta egna beslut och utveckla de egna förmågorna.

"I'm not telling you it is going to be easy, I'm telling you it's going to be worth it

/Okänd

IMG_3541.jpg
bottom of page